Tiêu chuẩn ISO 14000 là gì?

ISO 14000 là một nhóm các tiêu chí mối quan hệ đến quản lý môi trường thiên nhiên sống hay chết để giúp những công ty (a) giảm đi vấn đề những hoạt động (quy trình, v.v.) của mình tác động tiêu cực tới môi trường thiên nhiên (nghĩa là gây ra các thay đổi bất lợi cho không khí, nước hoặc đất); (b) tuân theo quy định, quy chuẩn hiện hành và các đề nghị hướng dẫn môi trường xung quanh khác; và (c) không ngừng sửa sang như trên. [1]

ISO 14000 giống cai trị chuẩn mực ISO 9000 tại khu vực cả 2 đều mối liên quan tới quá trình sản xuất 1 mặt hàng, thay bởi cho chính dòng sản phẩm đấy. Hay như ISO 9001, công nhận được thực hành do các tổ chức bên thứ ba thay bởi được nhận trực tiếp bởi ISO. các tiêu chuẩn truy thuế kiểm toán ISO 19011 và ISO 17021 được áp dụng khi kiểm toán đã và đang được triển khai.

những đề nghị của ISO 14001 là một trong những phần không thể thiếu trong chính sách kiểm toán & cai quản sinh thái xanh của liên minh châu âu (EMAS). cơ cấu & tài liệu của EMAS yêu cầu khó khăn hơn, cốt tử mối liên quan đến cải tạo công suất, tuân tuyệt chiêu luật & nghĩa vụ văn bản báo cáo. [2] Phiên bản Hiện tại của ISO 14001 là ISO 14001: năm ngoái, được bắn bản trong thời điểm tháng 9 năm 2015. [3]

Sơ lược về lịch sử dân tộc khối hệ thống cai quản môi trường

vào tháng 3 năm 1992, đơn vị kinh doanh BSI đã từng ra mắt tiêu chí khối hệ thống quản lý môi trường xung quanh trước nhất trên trái đất, BS 7750, như một phần của phản ứng trước các lo âu ngày càng tăng về bảo vệ môi trường. [4] Trước đấy, cai quản môi trường xung quanh là 1 phần của những hệ thống không nhỏ hơn hoàn toàn như chăm nom có nghĩa vụ. BS 7750 đã phân phối khuôn mẫu cho sự phát triển của loạt ISO 14000 vào khoảng thời gian 1996, có đại diện thay mặt từ các ủy ban ISO trên toàn cầu. [5] [6] tính đến năm 2017, hơn 300.000 xác nhận cho ISO 14001 có thể được tìm xuất hiện ở 171 nhà nước. [7]

trước khi tiến triển loạt ISO 14000, những công ty đã từng tình nguyện thiết kế các EMS của riêng họ, nhưng mà vấn đề này khiến cho việc so sánh những tác động môi trường giữa các đơn vị kinh doanh tạo thành không dễ dàng khăn; bởi vậy, loạt ISO 14000 phổ biến đã được phát triển. Một EMS được định nghĩa bởi ISO là: “một phần của khối hệ thống cai trị nói chung, gồm cả cấu tạo doanh nghiệp, hoạt động lập chiến lược, trách nhiệm, thực tế, quá trình, quá trình và tài nguyên để tiến triển, tiến hành, có được và giữ chương trình môi trường xung quanh.” [8 ]

tiến triển loạt ISO 14000

Họ ISO 14000 gồm có đáng chú ý số 1 là tiêu chí ISO 14001, thay mặt đại diện cho bộ tiêu chí cốt lõi được những tổ chức sử dùng để thiết kế và triển khai một hệ thống cai trị môi trường xung quanh kết quả (EMS). những tiêu chí khác trong loạt bài này bao gồm ISO 14004, đề ra các chỉ dẫn bổ sung cho 1 EMS tốt & những tiêu chí chuyên biệt hơn mối liên quan tới những khía cạnh cụ thể của quản lý môi trường thiên nhiên. mục tiêu chính của loạt tiêu chuẩn ISO 14000 là cung cấp “các dụng cụ thiết thực cho những doanh nghiệp và đơn vị thuộc mọi mô hình muốn cai quản nghĩa vụ môi trường xung quanh của mình.” [7]

Sê-ri ISO 14000 dựa vào cách tiếp cận tự nguyện với quy định môi trường xung quanh. [9] Sê-ri gồm có tiêu chuẩn ISO 14001, cung cấp các hướng dẫn cho vấn đề cài đặt hay cải tạo một EMS. tiêu chuẩn này có không ít đặc trưng chung với người nhiệm kỳ trước, ISO 9000, tiêu chuẩn cai trị tối ưu nhất nước ngoài [10], được dùng làm mô hình cho cấu tạo bên trong của nó [8] và cả hai có thể được tiến hành Đồng thời. Hay như ISO 9000, ISO 14000 hoạt động như 1 công cụ cai quản nội bộ & như 1 giải pháp trình bày cam kết môi trường xung quanh của công ty với bệnh nhân & khách hàng của chính mình. [11]

tiêu chí ISO 14001

ISO 14001 xác định những tiêu chí cho 1 EMS. Nó không nêu những đòi hỏi đối với vận động môi trường xung quanh mà chỉ vạch ra một phạm vi mà một đơn vị kinh doanh hoặc tổ chức có thể tuân thủ để setup một EMS hiệu quả. Nó hoàn toàn có thể được dùng vì bất cứ công ty nào muốn cải tạo hiệu quả tài nguyên, giảm lãng phí & suy giảm giá cả. vận dụng ISO 14001 hoàn toàn có thể đảm bảo cho cai quản tập đoàn và công nhân viên Hay như những bên mối quan hệ phía bên ngoài rằng tác động môi trường đang được đo lường và thống kê và phục hồi. [7] ISO 14001 cũng hoàn toàn có thể được nối kết đối với các chức năng cai trị khác & tương trợ các doanh nghiệp cung ứng những mục đích tài chính và môi trường.

ISO 14001, giống các tiêu chí ISO 14000 khác biệt, là tự nguyện [12], với mục tiêu chủ yếu là hỗ trợ những đơn vị kinh doanh không ngừng khắc phục năng suất môi trường xung quanh và tuân theo mọi luật pháp đang thi hành. đơn vị đưa ra những mục đích & cách thức thực hiện của riêng mình, & tiêu chí nêu bật các gì đơn vị cần làm để cung ứng những mục tiêu đó, Đồng thời theo dõi & đo lường và tính toán mức độ. [12] tiêu chí không tập trung vào các giải pháp và mục đích của năng suất môi trường, mà là của đơn vị. tiêu chí hoàn toàn có thể được sử dùng cho không ít cấp độ không giống nhau trong tập đoàn, từ độ doanh nghiệp đến cấp độ sản phẩm và Dịch vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *